Apache

Hvordan distribuere Ruby-applikasjon med passasjer og Apache på CentOS 7/6, Fedora 27

Hvordan distribuere Ruby-applikasjon med passasjer og Apache på CentOS 7/6, Fedora 27

Hvordan distribuere Ruby-applikasjon med passasjer og Apache på CentOS 7/6, Fedora 27

  1. Trinn 1 - Installer forutsetninger. ...
  2. Trinn 2 - Installer Apache Passenger Module. ...
  3. Trinn 3 - Valider Apache Passenger Module. ...
  4. Trinn 4 - Konfigurer Apache VirtualHost. ...
  5. Trinn 5 - Start Apache-tjenesten på nytt.

Slik installerer du Apache Subversion på Ubuntu 18.04 LTS
Slik installerer du Apache Subversion på Ubuntu 18.04 Forutsetninger. En fersk Ubuntu 18.04 VPS på Atlanterhavet.Net Cloud Platform. ... Trinn 1 - Opp...
Hvordan konfigurere Apache som omvendt proxy for Tomcat Server
Slik konfigurerer du Apache som omvendt proxy for Tomcat Server Aktiver Mod Proxy Apache-modul. Som standard er denne modulen aktivert i Apache for br...
Slik installerer du Apache på CentOS 8
Installere Apache Web Server på CentOS 8 Trinn 1 Oppdater programvarelageret. Åpne et terminalvindu, og oppdater lagerlistepakker ved å skrive inn føl...