Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

2851
Vovich Regularovich
Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

  1. Forutsetninger. Du må ha shell-tilgang med sudo-privilegert kontotilgang på Ubuntu 20.04-systemet. ...
  2. Installer FFmpeg på Ubuntu 20.04. Ubuntu 20.04 LTS inneholder ffmpeg debian-pakker under standardregister. ...
  3. Bruke FFmpeg Command Line. ...
  4. Konklusjon.


Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.