Ffmpeg

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

  1. Forutsetninger. Du må ha shell-tilgang med sudo-privilegert kontotilgang på Ubuntu 20.04-systemet. ...
  2. Installer FFmpeg på Ubuntu 20.04. Ubuntu 20.04 LTS inneholder ffmpeg debian-pakker under standardregister. ...
  3. Bruke FFmpeg Command Line. ...
  4. Konklusjon.

Installer FreeRADIUS og Daloradius på CentOS 8 / RHEL 8
Følg de neste trinnene som er diskutert for å installere FreeRADIUS og daloRADIUS på CentOS 8 / RHEL 8 Linux-system.Trinn 1: Oppdater serveren din. .....
Slik installerer du Opera Browser på Ubuntu [Enkel måte]
Installasjon gjennom kommandolinjenOpera er gratis for Linux-systemer. ... Nå som depotet er lagt til, kan du installere den opera-stabile pakken gjen...
Slik konfigurerer du MongoDB, PHP5
Slik konfigurerer du MongoDB, PHP5 & Apache2 på UbuntuTrinn 1: Installer Apache2. Installer først Apache2-webserveren på systemet vårt ved hjelp a...