Ffmpeg

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

Slik installerer og bruker du FFmpeg på Ubuntu 20.04

  1. Forutsetninger. Du må ha shell-tilgang med sudo-privilegert kontotilgang på Ubuntu 20.04-systemet. ...
  2. Installer FFmpeg på Ubuntu 20.04. Ubuntu 20.04 LTS inneholder ffmpeg debian-pakker under standardregister. ...
  3. Bruke FFmpeg Command Line. ...
  4. Konklusjon.

Slik installerer du Gulp.js på Fedora 31/30/29
Slik installerer du Gulp. js på Fedora 31/30/29Trinn 1 - Installere node. js. Først og fremst må du installere node. js på systemet ditt. Bruk følgend...
Slik installerer og bruker du R på Ubuntu
Installer R på Ubuntu gjennom CRAN-repositorieneTrinn 1: Legg til CRAN gpg-nøkkelen. ... Trinn 2: Legg til CRAN-depotet for å installere R. ... Trinn ...
Hvorfor Linux Mint?
Linux Mint er en samfunnsdrevet Linux-distribusjon med stort fokus på å gjøre åpen kildekode godbiter fritt tilgjengelig og lett tilgjengelig i et mod...