Ffmpeg

Slik installerer du FFmpeg på Debian 9 (Stretch)

Slik installerer du FFmpeg på Debian 9 (Stretch)

Følgende trinn beskriver hvordan du installerer FFmpeg på Debian 9:

  1. Start med å oppdatere pakkelisten: sudo apt update.
  2. Installer FFmpeg-pakken ved å kjøre følgende kommando: sudo apt install ffmpeg.
  3. Valider installasjonen ved å kjøre kommandoen ffmpeg -version som vil skrive ut FFmpeg-versjonen: ffmpeg -version.

Hvordan distribuere Ruby-applikasjon med passasjer og Apache på CentOS 7/6, Fedora 27
Hvordan distribuere Ruby-applikasjon med passasjer og Apache på CentOS 7/6, Fedora 27Trinn 1 - Installer forutsetninger. ... Trinn 2 - Installer Apach...
Slik installerer du OCS Inventory Server på CentOS 8
Slik installerer du OCS Inventory Asset Management Software CentOS 8Forutsetninger.Starter.Installer Apache, MariaDB og PHP.Konfigurer MariaDB-databas...
Slik installerer du osTicket på CentOS 8 Linux
Installer osTicket på CentOS 8 Linux SystemTrinn 1: Oppdater systemet. ... Trinn 2: Installer og konfigurer MariaDB-databasen. ... Trinn 3: Installer ...