Installere

Installer FreeRADIUS og Daloradius på CentOS 7 / RHEL 7

Installer FreeRADIUS og Daloradius på CentOS 7 / RHEL 7

Installer FreeRADIUS og Daloradius på CentOS 7 og RHEL 7

  1. Trinn 1: Installer httpd-server og utviklingsverktøy. sudo yum -y groupinstall "Utviklingsverktøy" sudo yum -y install httpd httpd-devel. ...
  2. Trinn 2: Installere og konfigurere MariaDB. Vi installerer og konfigurerer MariaDB 10 ved å følge trinnene nedenfor:

Slik installerer du Bower på Debian 10/9/8
Slik installerer du Bower på Debian 10/9/8Trinn 1 - Forutsetninger. Logg deg på Debian-systemet ditt ved hjelp av root- eller sudo-privilegiumbruker, ...
Tweet direkte fra Debian Command Line ved hjelp av Rainbow Stream
Hvordan tweeter jeg fra kommandolinjen?Hvordan bruker du Rainbowstream?Hvordan installerer jeg Rainbowstream?Hvordan installerer du Twurl?Hvordan twee...
Slik installerer du NextCloud på Raspberry Pi 3
Slik installerer du Nextcloud på Raspberry PiTrinn 1 - Installer Nginx, PHP og MariaDB. ... Trinn 2 - Konfigurer databaseserveren. ... Trinn 3 - Oppre...