Odoo

Installer Odoo 12 på CentOS 7

Installer Odoo 12 på CentOS 7

Installer Odoo 12 på CentOS 7

  1. Forutsetninger.
  2. Installer Python 3.6 og Odoo avhengigheter.
  3. Opprett Odoo-bruker.
  4. Installer og konfigurer PostgreSQL.
  5. Installer Wkhtmltopdf.
  6. Installer og konfigurer Odoo 12.
  7. Opprett en systemd enhetsfil.
  8. Test installasjonen.

Slik installerer og bruker du FFmpeg i CentOS 8?
Installer FFMpeg på CentOS 8 med YUM- eller DNF-forutsetninger. Kjører CentOS 8. ... Trinn 1 Installer EPEL-depot. ... Trinn 2 Installer RPM Fusion re...
Hvordan sikre Apache-serveren din
Apache Security - 10 tips for en sikker installasjon Deaktiver serverinfo-direktivet. ... Deaktiver serverstatusdirektivet. ... Deaktiver ServerSignat...
Slik installerer du Go 1.14 på CentOS 8 | CentOS 7
Slik installerer du Go Bekreft tarball. Når nedlastingen er fullført, kontroller du tarball-kontrollsummen med kommandoen sha256sum sha256sum go1.1. 3...