Autoskaler

Bruke Horisontal Pod Autoscaler på Kubernetes EKS Cluster
Hva gjør Kubernetes horisontale pod Autoscaler? Hvordan fungerer EKS cluster Autoscaler? Hvordan skalerer du pods i Kubernetes? Hva er Kubernetes clus...