Kolonne

Hvordan endre navn på et kolonnenavn i SQL Server-database
Bruk SQL Server Management Studio I Object Explorer, koble til en forekomst av Database Engine. I Object Explorer høyreklikker du på tabellen der du v...
Endre kolonne i MySQL
Syntaksen for å endre en kolonne i en tabell i MySQL (ved bruk av ALTER TABLE-setningen) er ALTER TABLE tabellnavn MODIFISER kolonnenavn kolonne_defin...
Hvordan bruke MySQL automatisk økning
Syntaks for MySQL MySQL bruker søkeordet AUTO_INCREMENT for å utføre en funksjon for automatisk økning. Startverdien for AUTO_INCREMENT er som standar...
Linux-kolonnekommando
kolonnekommando i Linux brukes til å vise innholdet i en fil i kolonner. Inndataene kan hentes fra standardinngangen eller fra filen. Denne kommandoen...
MySQL Legg til en kolonne i eksisterende tabell
Hvordan legger jeg til en kolonne i en eksisterende tabell i MySQL? Hvordan legger jeg til en kolonne i en eksisterende tabell? Hvordan legger jeg til...
pandas groupby sum en kolonne
Hvordan summerer du i Groupby-pandaer? Hvordan summerer jeg en kolonne i pandaer? Hvordan summerer du en Groupby i Python? Hvordan legger jeg til en k...
awk få andre kolonne
Hvordan får jeg den andre kolonnen i awk? Hvordan skriver jeg ut den nest siste kolonnen i awk? Hvordan går jeg til andre kolonne i bash? Hvordan går ...
mysql endre tabell endre kolonnetype
MySQL Endre kolonnetype Først vil vi spesifisere tabellnavnet etter ALTER TABLE-nøkkelordene som inneholder kolonnen vi skal endre. For det andre vil ...
mysql slett kolonne
Syntaksen for å slippe en kolonne i en tabell i MySQL (ved hjelp av ALTER TABLE-setningen) er ALTER TABLE tabellnavn DROP KOLONN kolonnenavn; tabellna...
endre navn på kolonne mysql
For å gi nytt navn til en kolonne i MySQL, brukes følgende syntaks ALTER TABLE tabellnavn RENAME COLUMN old_column_name TO new_column_name; Denne komm...