Konstruktør

Bruk av Constructor i PHP
En konstruktør lar deg initialisere et objekts egenskaper ved oppretting av objektet. Hvis du oppretter en __construct () -funksjon, vil PHP automatis...
Java Constructor Tutorial
Hva brukes Java-konstruktør til?Hva er en konstruktør i Java med eksempel?Hvordan lager du en konstruktør i Java?Hva er en konstruktør forklare med ek...
python klassekonstruktør
Hva er en klassekonstruktør i Python?Hvordan skriver du en klassekonstruktør i Python?Er __ init __ konstruktør?Hva er en konstruktør i en klasse?Kan ...
c arvskonstruktør
Hva er konstruktørarv?Er konstruktører arvet C++?Kan vi arve en konstruktør?Hva er rollen som konstruktør i arv?Hvordan brukes konstruktører i arv?Hva...
c foreldrekonstruktør
Hvordan kaller du en superklassekonstruktør?Hvordan kaller du en foreldreklassekonstruktør?Hvordan kaller du en superklassekonstruktør i C++?Er konstr...