Tømme

Hvordan lister jeg opp tomme kataloger i Linux?
Bruk (/ ^ F) for tomme kataloger. / betyr showkataloger. D betyr også å søke i skjulte filer (kataloger i dette tilfellet) N Aktiverer nullmønster. .....