Funksjon

Python-kart () Funksjon
Pythons kart () er en innebygd funksjon som lar deg behandle og transformere alle elementene i en iterabel uten å bruke en eksplisitt for loop, en tek...
PHP - Del en streng i Array med Delimiter
Bruk eksplodere () eller preg_split () -funksjonen til å dele strengen i php med gitt skilletegn. PHP | eksplodere () funksjon: eksplodere () funksjon...
Bruk av usleep () -funksjonen i PHP
Usleep () -funksjonen i PHP er en innebygd funksjon som brukes til å forsinke kjøringen av det aktuelle skriptet for spesifikke mikrosekunder....
Python Closures Tutorial
Hvordan bruker du nedleggelser i Python?Hva betyr nedleggelse i Python?Kan du forklare nedleggelser som de er relatert til Python)?Hva er omsluttende ...
Python Map () Funksjon Veiledning
Hva er map () -funksjon i Python?Hvordan bruker du kartfunksjonen i Python?Hva er kart i Python med eksempel?Hva er kartfunksjon?Er kart raskere enn l...
Hvordan skriver du en eksponent i C?
Hvordan skriver du en eksponent i C?Syntaks. dobbel pow (dobbel base, dobbel exp); ... Argumenter. Denne funksjonen tar to argumenter, base og exp, fo...
Bash Funksjoner
Er det funksjoner i bash?Hvordan oppretter jeg en funksjon i bash?Hva er FN bash?Hva er bruken av #!/ Bin bash?Hvor går bash-funksjoner?Hva er exit in...
Lag Bash-funksjoner med argumenter
Hvordan overfører du et argument til en funksjon i bash?Hvordan kaller du en funksjon med et argument i skallskript?Hvordan oppretter jeg en funksjon ...
Python-funksjoner
Hva er Python-funksjoner?Hvor mange funksjoner er det i Python?Hva er en pythonfunksjon og hva brukes til?Hva er funksjon i Python med eksempel?Hva er...