Gitlab

Konfigurere GitLab Container Registry, CI Pipeline med SonarQube
Konfigurere GitLab Container Registry, CI Pipeline med SonarQubeKonfigurer beholderregisteret. ... Lage et prosjekt. ... Aktiver containerregister for...
Slik installerer og konfigurerer du GitLab på Ubuntu 18.04
Trinn 1 - Oppdater lagrings- og oppgraderingspakker. ... Trinn 2 - Installer Gitlab-avhengigheter. ... Trinn 3 - Installer GitLab. ... Trinn 4 - Gener...
Installer GitLab på Ubuntu 18.04
Trinn 1 - Oppdater lagrings- og oppgraderingspakker. ... Trinn 2 - Installer Gitlab-avhengigheter. ... Trinn 3 - Installer GitLab. ... Trinn 4 - Gener...
Installer GitLab CE på CentOS 7 | Fedora 32/31/30/29/28
Installer GitLab på CentOS 7 / Fedora 32/31/30/29/28Trinn 1: Installer nødvendige avhengigheter. ... Trinn 2: Legg til GitLab CE Repository. ... Trinn...
Slik installerer du GitLab CE på Ubuntu 20.04 | 18.04
Slik installerer du GitLab CE på Ubuntu 20.04 | 18.04Trinn 1: Oppdater systemet & installer avhengigheter. Start installasjonen ved å sikre at sys...
Hvordan sikre GitLab Server med Let's Encrypt SSL
Konfigurer La oss kryptere SSL med Gitlab Gjør følgende endringer: Endre først innstillingen for ekstern_url med domene start med https. Legg til elle...
Installer GitLab på Ubuntu 20.04
Slik installerer du GitLab CE på Ubuntu 20.04 | 18.04Trinn 1: Oppdater systemet & installer avhengigheter. Start installasjonen ved å sikre at sys...
Slik installerer og konfigurerer du GitLab CE på Ubuntu 18.04 LTS
Trinn 1 - Oppdater lagrings- og oppgraderingspakker. ... Trinn 2 - Installer Gitlab-avhengigheter. ... Trinn 3 - Installer GitLab. ... Trinn 4 - Gener...
Slik installerer og konfigurerer du GitLab på Ubuntu 20.04
Slik installerer du GitLab CE på Ubuntu 20.04 | 18.04Trinn 1: Oppdater systemet & installer avhengigheter. Start installasjonen ved å sikre at sys...