Grafitt

Slik installerer og konfigurerer du grafitt på Ubuntu 18.04
Følg trinnene nedenfor for å få Graphite til å kjøre på Ubuntu 18.04 server.Trinn 1: Oppdater systempakker: ... Trinn 2: Installere grafitt på Ubuntu ...
Installer Graphite og Graphite-Web på Ubuntu 20.04 ved hjelp av Docker
Installer Graphite og Graphite-Web på Ubuntu 20.04 ved hjelp av DockerTrinn 1: Oppdater systemet. Start med å oppdatere og oppgradere systemet ditt. ....