Hash

Hash Table Data Structure Tutorial
Hvilken datastruktur som brukes i hash-tabellen? Hva er hash datastruktur? Hva er fordelen med en hash-tabell som datastruktur? Er hash-tabellen en li...
Bruk av hash-funksjoner i PHP
En måte å kryptere er å bruke hash-funksjonen. Mange innebygde hashfunksjoner finnes i PHP for å kryptere dataene. Den krypterer dataene uten å endre ...