Hdmi

Korriger ingen lyd via HDMI når du er koblet til TV i grunnleggende operativsystem
Når du holder HDMI koblet til TV, klikker du på 'Høyttaler' -ikonet på den grunnleggende OS-oppgavelinjen og klikker 'Lydinnstillinger'. Klikk på 'Out...
Hvordan raskt endre lydutgang til HDMI-enhet i Ubuntu og Fedora
Hvordan endrer jeg lydutgang i Ubuntu? Hvordan får jeg lyd gjennom HDMI Ubuntu? Hvordan bytter jeg lyd til HDMI? Hvordan administrerer jeg lydenhetene...
Fix Ingen lyd gjennom HDMI i ekstern skjerm i Ubuntu Linux
I lydinnstillingene ble den innebygde lyden satt til Analog Stereo Duplex i kategorien Utgang. Endre modus til HDMI-utgang stereo. Merk at du må være ...