Jetson

NVIDIA Jetson Nano er en $ 99 Raspberry Pi Rival for AI-utvikling
NVIDIA Jetson Nano er en $ 99 Raspberry Pi Rival for AI-utvikling. På GPU-teknologikonferansen kunngjorde NVIDIA Jetson Nano-modulen og Jetson Nano De...
Beste Nvidia Jetson utviklerpakke
Beste Nvidia Jetson utviklerpakkeNVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit. Jetson Xavier NX-utviklerpakken er en entusiastenivå med en forbrukernivåpris....