Librenmer

Slik installerer du LibreNMS på Ubuntu 20.04/18.04 med Nginx
Trinn 1 Installer PHP og nødvendige moduler. Ubuntu 18.04+ har PHP 7.x i repositoriene. ... Trinn 2 Installer Nginx Web Server. ... Trinn 3 Installer ...