Materialisert

Hvordan bruke PostgreSQL materialiserte visninger
Hvordan det fungerer. Først må du angi visningsnavnet etter CREATE MATERIALIZED VIEW-setningen. For det andre, legg til spørringen som får data fra de...