Null

Hva er / dev / null og hvordan du bruker det
Et slikt eksempel er / dev / null. Det er en spesiell fil som finnes i hvert eneste Linux-system. Imidlertid, i motsetning til de fleste andre virtuel...
PostgreSQL ER NULL-spørring
Er null PostgreSQL-spørring?Er Null Null i PostgreSQL?Hvordan tillater jeg nullverdier i PostgreSQL?Er null i sakserklæring PostgreSQL?Hva er null tid...
Bruk av standardverdien for NULL i Django Model
Django-konvensjonen er å bruke den tomme strengen, ikke NULL. Standardverdiene null og tomt er False. Det er også et spesielt tilfelle, når du trenger...
Hvordan bruke PHP Null Coalescing Operator
I PHP 7, en ny funksjon, null koalescerende operatør (??) er innført. Den brukes til å erstatte den ternære operasjonen i forbindelse med isset () -fu...
mysql hvis null
MySQL IFNULL () -funksjon IFNULL () -funksjonen returnerer en spesifisert verdi hvis uttrykket er NULL. Hvis uttrykket IKKE er NULL, returnerer denne ...
mysql hvis tom
Er tom i MySQL-spørring?Er null eller er tom MySQL?Hvordan sjekker jeg om en SQL ikke er tom?Hvordan sjekker jeg om en variabel er null i MySQL?Hva er...