Opennebula

Slik konfigurerer du NFS-filsystem som OpenNebula-datalagre
Velkommen til guiden vår om hvordan du kan konfigurere NFS Filesystem for bruk i OpenNebula Cloud Storage. I OpenNebula kreves det en lagringsdatalagr...
Opprett og bruk broerte nettverk i OpenNebula VM-er
Fokuset i denne artikkelen er administrert bro uten filtrering.Trinn 1: Logg inn på Sunstone webgrensesnitt. Åpne OpenNebula Frontend-nettkonsollen og...
Installer og konfigurer OpenNebula KVM Node på Ubuntu 20.04 | 18.04 | 16.04
Installer og konfigurer OpenNebula KVM Node på Ubuntu 20.04 | 18.04 | 16.04Trinn 1: Legg til OpenNebula-depotet. ... Installer OpenNebula KVM-pakker. ...