Operatør

Bruk av XOR-operatør i PHP
Definisjon og bruk Xor-nøkkelordet er en logisk operatør. Logiske operatorer brukes til å kombinere betingede utsagn. Returverdien vil bare være sant ...
Python Modulo-operatør
Hva er moduloperatoren i Python?Hvordan gjør du moduloperasjoner i Python?Hva er modul i Python med eksempel?Hva gjør modulo-operatør?Hva gjør != Gjen...
Operatøroverbelastning i Python
Overbelastning av operatører i Python er en enkelt operatørs evne til å utføre mer enn en operasjon basert på klassen (typen) operander. For eksempel ...
Bruk av ternær operatør i PHP
Den ternære operatøren brukes til å forkorte strukturer hvis / annet. Null-koalesceringsoperatøren brukes til å gi standardverdier i stedet for null. ...
C Overbelastning av operatøren
Har C operatør overbelastning?Hva er operatøroverbelastning på C-språk?Hva er operatøroverbelastning med eksempel?Hvordan overbelaster du en operatør?...
Python Ternary Operator
Hva er ternær operatør i Python med eksempel?Hvordan skriver du en ternær operatør i Python?Hva er fordelen med å bruke ternær operator i Python?Kan v...