Overbelastning

C Overbelastning av funksjonen
Funksjonsoverbelastning er en funksjon av et programmeringsspråk som gjør at man kan ha mange funksjoner med samme navn, men med forskjellige signatur...
Overbelastning i C
Funksjonsoverbelastning er en funksjon av et programmeringsspråk som gjør at man kan ha mange funksjoner med samme navn, men med forskjellige signatur...