Postfix

Slik installerer du Postfix på CentOS / RHEL 7/6/5
Slik installerer du Postfix på CentOS / RHEL 7/6/5Trinn 1 - Installer Postfix. Hvis Postfix ikke allerede er installert på maskinen din, installerer d...
Installer og konfigurer Postfix som en sendbar SMTP-server på Debian 10 (Buster)
Hvordan installerer og konfigurerer du postfix som en sendbar SMTP-server på Debian 10?Hvordan installerer og konfigurerer du postfix som en sendbar S...
Slik installerer og konfigurerer du Postfix på Ubuntu 18.04 LTS
Slik installerer du Postfix på Ubuntu 18.04 & 16.04 LTSTrinn 1 - Installer Postfix. Postfix-pakker er tilgjengelige under standardregister for Ubu...
Installer og konfigurer Postfix som en bare sendende SMTP-server på Ubuntu 20.04/18.04
Sett opp Postfix sendbar SMTP-server for flere domener på Ubuntu 20.04, 18.04, 16.04Trinn 1: Installer Postfix på Ubuntu. ... Trinn 2: Konfigurer Post...
Postfix Mail Queue Management
Hvordan behandler jeg postkø i postfix?Hva er Postfix-kø?Hvordan sjekker jeg postfix-køen min?Hvor lagrer postfix e-post i kø?Hvordan renser jeg postk...
Slik får du Postfix-e-poststatistikk fra logger
Hvordan sjekker jeg postfix-postloggen min?Hvordan sjekker jeg e-postserverloggen min?Hvor lagres postfix-e-post?Hvor mange e-poster kan postfix håndt...
Slik installerer du Sendmail på Debian 10 (Buster)
Slik installerer du Sendmail på Debian 10 (Buster)Installer Sendmail på Debian 10. Hvis du ikke har installert Sendmail ved hjelp av følgende kommando...
Postfix Relayhost Eksempel
Hva er postfix Relayhost?Hva er Relayhost?Hvordan sjekker jeg Postfix-konfigurasjonen?Hva er Postfix-konfigurasjon?Hvilket er bedre postfix eller send...
Installere postfix3 på CentOS 7
Slik installerer du Postfix CentOS 7Trinn 1: Kontrollere og fjerne Sendmail (kun påkrevd hvis Sendmail er installert) Inndata: Kjør kommandoen nedenfo...