Prioritet

Hvordan bruke C Priority_queue?
Hvordan skyver jeg en prioritetskø? I hvilken rekkefølge legges elementene til og fjernes fra en Priority_queue? Hvordan erklærer du en minimum priori...