Løse

Hvordan beregne matriser i Python uten NumPy
Hvordan skriver du en matrise uten NumPy i Python?Hvordan løser du en lineær ligning i python uten NumPy?Hvordan finner du egenverdier i python uten N...