Lagret

MySQL Dump / Restore Lagrede prosedyrer og utløsere
Hvordan gjenoppretter jeg en lagret prosedyre i MySQL?Gjør Mysqldump sikkerhetskopierte lagrede prosedyrer?Hvordan eksporterer og importerer jeg en la...
Lag lagrede prosedyrer i MySQL
For å opprette en ny lagret prosedyre, bruker du CREATE PROCEDURE-setningen. Først må du spesifisere navnet på den lagrede prosedyren du vil opprette ...