Underforespørsler

MySQL-undersøkelser
MySQL-undersøkelserEn underspørsel kan forekomme i: ... I MySQL kan underforespørsel nestes i en SELECT-, INSERT-, UPDATE-, SLETTE-, SET- eller DO-set...