Gjennomsiktig

Juster Gnome Terminal Transparency
Åpne et terminalvindu, og gå til menyen Rediger \ Gjeldende profil: Klikk på kategorien Effekter, og sjekk deretter alternativknappen Gjennomsiktig ba...