Uuid

Bruker UUID i Python
UUID, Universal Unique Identifier, er et pythonbibliotek som hjelper til med å generere tilfeldige objekter på 128 bits som ID. Det gir det unike når ...
PostgreSQL UUID-typer og funksjoner
Hva er UUID-datatype i PostgreSQL?Hva er bruken av UUID i PostgreSQL?Hvilken type er UUID?Kan Postgres generere UUID?Hva er UUID i databasen?Er UUID v...