Verdi

Hvordan bruke Python NumPy-funksjoner (), min () og maks ()?
Hvordan bruker du Min og Max i Python? Hvordan finner du maks og min verdi for en Numpy array? Gjør funksjoner maks () min () SUM () fungerer med alle...