Arbeidsflyt

Distribuer Angular App til Firebase med Github Actions
GitHub Action distribuerer Angular App til Firebase Hosting Actions. Klikk på Handlinger i depotet. Ny arbeidsflyt. For å opprette din første arbeidsf...