Netbox

netbox install centos 7

netbox install centos 7

Installer Netbox på CentOS 7

  1. Variabler brukt. Netbox versjon: 1.6.2-r1. ...
  2. Installer Netbox Avhengigheter. Oppdater CentOS (valgfritt): ...
  3. Konfigurer PostgreSQL (PSQL) Aktiver PSQL ved oppstart: ...
  4. Installer NetBox-filer. Gå og finn utgivelsen av Netbox du vil installere herfra. ...
  5. Kjør en test. ...
  6. Webserverintegrasjon (Apache) ...
  7. Start tjenester og test på nytt. ...
  8. Sett opp SSL.

Slik installerer og konfigurerer du Apache på Debian 10
Trinn 1 Oppdater Debian 10 System Repository. ... Trinn 2 Installer Apache på Debian 10. ... Trinn 3 Kontrollere statusen til Apache Webserver. ... Tr...
Slik installerer du CouchDB på CentOS 7
Slik installerer du Apache CouchDB på CentOS 7 Trinn 1 - Installer EPEL-depot. Trinn 2 - Installer Apache CouchDB. Trinn 3 - Aktiver Apache CouchDB HT...
Slik installerer du Apache på CentOS 7
Hvordan installerer jeg Apache HTTP på CentOS 7? Hvordan starter jeg apache på CentOS 7? Hvordan installerer Apache httpd Linux? Slik installerer du A...