Å fange

Javascript Prøv å fange
Hva er prøvefangst i JavaScript? Hvordan tvinger jeg JavaScript til å fange? Er prøve å fange dyrt JavaScript? Prøver å prøve å stoppe JavaScript? Hvo...