Kommentarer

Slik deaktiverer du kommentarer om vedlegg i WordPress
Slik deaktiverer du kommentarer på et enkelt medievedlegg:Velg Media > Bibliotek fra dashbordet.Klikk på medieelementet du vil redigere.Velg Redige...