Forbedringer

Darktable 3 utgitt med omarbeidelse av GUI og nye funksjoner
Nye funksjoner i Darktable 3.0 Omarbeidet brukergrensesnitt. En ny modul for håndtering av 3D RGB Lut-transformasjoner. Mange forbedringer i modulen '...