Forbedringer

Darktable 3 utgitt med omarbeidelse av GUI og nye funksjoner
Nye funksjoner i Darktable 3.0Omarbeidet brukergrensesnitt.En ny modul for håndtering av 3D RGB Lut-transformasjoner.Mange forbedringer i modulen 'den...