Lambda

Hva er Serverless? AWS Lambda og andre FaaS
I et nøtteskall er FaaS en form for serverløs databehandling som bruker en infrastruktur som er fullstendig administrert av en leverandør for å laste ...
Lambda Expressions i C
Hva er lambdauttrykk i C? Hva er lambdauttrykk i C ++ 11? Støtter C lambdauttrykk? Er det lambdas i C? Når skal jeg bruke lambdauttrykk? Hva brukes la...
Python Lambda
Lambda Python Hva er Lambda i Python Hvorfor brukes det? Hvordan fungerer lambdafunksjonen i Python? Er lambdafunksjoner raskere Python? Hvorfor AWS l...
Hvordan bruke Lambda-funksjoner i Python
Hvordan bruker du lambdafunksjon i Python? Hva er lambdafunksjon i Python med eksempel? Hvordan bruker du en lambda-funksjon på en liste i Python? Hvo...