Venstre

Bruke MySQL Left Join
Hva er LEFT JOIN i MySQL?tar alle valgte verdier fra venstre tabell.kombinerer dem med kolonnenavnene (spesifisert i tilstanden) fra høyre tabell.hent...