Tillatelser

Finn alle filer med 777 tillatelse i Linux
find / home / -perm 777 -type f Denne kommandoen vil liste opp alle filene i hjemmekatalogen som har 777 tillatelser. Hvordan sjekker jeg tillatelser ...
Endre filtillatelser rekursivt Linux
Hvordan endrer jeg tillatelser til en Linux-fil rekursivt? Hvordan bruker du chmod 777 rekursivt? Hvordan endrer jeg filtillatelser i Linux? Hvordan e...
Linux-tillatelser forklart
Det er tre brukertyper på et Linux-system, nemlig. Bruker, gruppe og annet. Linux deler filtillatelsene i lese, skrive og utføre betegnet med r, w og ...
Hvordan sjekke filtillatelser i Bash Script
Hvordan sjekker jeg skriptrettigheter? Hvordan sjekker jeg om en fil har skrivetillatelse? Hvordan sjekker jeg tillatelser i Git bash? Hvordan ser jeg...
Hvordan nekte / tillate tilgang for brukere
Hvordan nekter du tilgang? Overstyr tillat tillatelser? Hva er forskjellen mellom tillat og nekt tillatelse? Hvordan blokkerer jeg tillatelser i Windo...
Slik endrer du rekursivt filens tillatelser i Linux
For å endre tillatelsesflaggene på eksisterende filer og kataloger, bruk chmod-kommandoen (endre modus). Den kan brukes til individuelle filer, eller ...
scp tillatelse nektet
Hvordan fikser jeg SCP-tillatelser nektet? Hvilke tillatelser trenger du for å SCP en fil? Hvorfor SCP ikke fungerer? Hvordan fikser jeg 13 tillatelse...