Marionett

Slik installerer du Puppet på Ubuntu 20.04
Slik installerer du Puppet på Ubuntu 20.04Trinn 1: Oppdater pakkelisten.Trinn 2: Konfigurer oppløsning av vertsnavn.Trinn 3: Installer Puppet Server p...
Installer Puppet 6.x Master / Server på CentOS 8 | RHEL 8
Når du har oppfylt maskinvare- og programvarekravene, følger du trinnene nedenfor for å installere Puppet på RHEL 8 / CentOS 8.Trinn 1: Oppdater syste...
Slik installerer du Puppet Agent på Ubuntu 20.04
Slik installerer du Puppet på Ubuntu 20.04Trinn 1: Oppdater pakkelisten.Trinn 2: Konfigurer oppløsning av vertsnavn.Trinn 3: Installer Puppet Server p...
Installer Puppet Master and Agent på CentOS 8 / RHEL 8
Når du har oppfylt maskinvare- og programvarekravene, følger du trinnene nedenfor for å installere Puppet på RHEL 8 / CentOS 8.Trinn 1: Oppdater syste...
Slik setter du opp Puppet Master og Agent på Ubuntu 18.04 Bionic Beaver
Dette er en veiledning om hvordan du installerer Puppet Master og Agent på Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux-system....Oppsett ForutsetningerTrinn 1: A...