Sqlpad

SQLPad - Nettbasert SQL-editor for MySQL / PostgreSQL / SQL Server
SQLPad - Nettbasert SQL-editor for MySQL / PostgreSQL / SQL Server. SQLPad er en nettbasert SQL-editor for å skrive og kjøre SQL-spørringer og visuali...