Sende inn

jquery sende inn
Sendes inn i jQuery? Hvordan kan vi sende inn et skjema ved hjelp av jQuery? Hva er sendehandler i jQuery? Hvordan kan du få verdien for innlevering a...