Uname

Uname Command i Linux
Uname-kommandoen brukes til å skrive ut grunnleggende systeminformasjon. Det blir vanligvis påkalt med -a-alternativet for å vise all tilgjengelig inf...
Linux uname Command tutorial
uname Command -s, (--kernel-name) - Skriver ut kjernenavnet. -n, (--nodename) - Skriver ut systemets nodenavn (vertsnavn). ... -r, (--kernel-release) ...