Unittest

Python Unittest Tutorial
unittest Importer unittest fra standardbiblioteket. Opprett en klasse som heter TestSum som arver fra TestCase-klassen. Konverter testfunksjonene til ...